FAQ

Heb je vragen? Check de FAQ voor meer info. Staat je vraag er niet tussen of wil je een toelichting, neem dan contact met mij op!

 1. Hoe snel kan het budgetcoaching of budgetbeheer traject beginnen?
 2. Ik heb geen overzicht maar wil geen lang coaching traject, wat dan?
 3. Wat kost budgetcoaching?
 4. Wat kost budgetbeheer?
 5. Waarom en hoe moet ik deze kosten betalen?
 6. Voor wie is budgetcoaching niet geschikt?
 7. Voor wie is budgetbeheer niet geschikt?
 8. Hoe lang duurt een coaching of budgetbeheer traject?
 9. Heb ik zelf nog zeggenschap over mijn geld?
 10. Ik heb al maanden geen post meer open gemaakt, wat moet ik doen?
 11. Ik weet eigenlijk niet hoeveel schulden ik heb en bij wie, kan ik dan wel geholpen worden?
 12. Ontvang ik nog post op mijn adres als ik in budgetbeheer ga?
 13. Hoeveel leefgeld kan ik verwachten binnen budgetbeheer?

1. Hoe snel kan het budgetcoaching of budgetbeheer traject beginnen?

Wallet Support streeft ernaar om zo snel mogelijk van start te gaan. Doorgaans wordt het eerste gesprek binnen 1 a 2 weken gepland. Uiteraard is de snelheid van de opstart ook afhankelijk van jouw medewerking. De praktijk wijst uit dat in het geval van budgetbeheer het beheer meestal start in de maand na het eerste gesprek. Als het eerste gesprek in de eerste week van de maand plaatsvindt is het mogelijk om dezelfde maand nog met het beheer te starten.

2. Ik heb geen overzicht maar wil geen lang coaching traject, wat dan?

Wallet Support biedt je de mogelijkheid voor een kort coach traject. Dit houdt in dat wij je situatie bespreken en inventariseren en je handvatten geven voor de toekomst. Je krijgt overzicht in je verleden (tot half jaar geleden), je huidige situatie en je toekomstplannen. De kosten hiervan bedragen € 395,-. excl. btw.

3. Wat kost budgetcoaching?

Het opstarttarief van budgetcoaching is € 395,-. excl. btw. Hier valt onder het eerste gesprek bij jou thuis of op kantoor van Wallet Support en de inventarisatie van jouw situatie. Voor de overige gesprekken en/of uren geldt een uurtarief van € 55,- per uur excl. btw.

4. Wat kost budgetbeheer?

Het opstarttarief van budgetbeheer is € 395,- . Hier valt onder het eerste gesprek bij jou thuis of op kantoor van Wallet Support en de inventarisatie van jouw situatie. De maandelijkse abonnementskosten van budgetbeheer zijn € 110,- per maand. Deze kosten gaan in als het budgetbeheer daadwerkelijk gestart is. Wallet Support werkt met een vast tarief en hanteert geen verschillende pakketten omdat wij van mening zijn dat je ten alle tijden recht hebt op de voorzieningen en service die je nodig hebt binnen het budgetbeheer. Dit geldt ook voor het beheer van en/of rekeningen of een gezamenlijk huishouden. Is er sprake van opstart van gezamenlijk budgetbeheer met je partner en besluit je om tijdens het traject uit elkaar te gaan dan bespreken wij de mogelijkheden met jou. Het is mogelijk om beide in budgetbeheer te blijven echter dan zullen wij de dossiers splitsen en is een ieder verantwoordelijk voor de eigen kosten.

5. Waarom en hoe moet ik deze kosten betalen?

Wallet Support is een zelfstandige organisatie en vraagt een vergoeding voor de diensten die worden aangeboden. De kosten die dit met zich meebrengt zullen wij bij jou persoonlijk in rekening brengen. Bij budgetbeheer is het mogelijk om de opstartkosten in termijnen te betalen. De maandelijkse kosten zullen wij in je budgetplan meenemen waardoor het vrijwel altijd mogelijk is om deze kosten zelf te dragen. In sommige gemeenten en situaties is het mogelijk om vanuit de bijzondere bijstand een vergoeding te krijgen voor de kosten van je traject. Vraag hierover altijd om informatie bij je gemeente. Wil je geen vergoeding betalen voor de budgetcoaching of het budgetbeheer dan kunt u contact opnemen met de schuldhulpverlening van je gemeente.

6. Voor wie is budgetcoaching niet geschikt?

Budgetcoaching is geschikt voor iedereen. Echter als je schulden en/of achterstanden hebt waar betalingsafspraken gemaakt moeten worden die je zelf niet kan of wil maken dan adviseren wij je om te kiezen voor budgetbeheer. In het geval van (onbeheersbare) schulden en/of een onoverzichtelijke situatie is het voor Wallet Support niet haalbaar om je de juiste hulp te bieden. Ook maakt Wallet Support geen betalingsafspraken met schuldeisers zelf als er geen sprake is van budgetbeheer. Wallet Support wil de schuldeisers zo veel mogelijk garanderen dat de regelingen nagekomen kunnen worden en dat is niet mogelijk als wij zelf de betalingen niet kunnen uitvoeren.

7. Voor wie is budgetbeheer niet geschikt?

Budgetbeheer is geschikt voor iedereen. Echter als je onder bewind staat bij een bewindvoerder kunnen wij geen budgetbeheer uitvoeren. Ook is het voor ons onmogelijk om je budget te beheren als je niet voldoende gemotiveerd bent om te werken aan een betere financiële situatie. Als je onvoldoende medewerking verleent aan het traject kunnen wij je ook niet op een goede manier helpen. Ben je eerder bij de schuldhulpverlening terecht gekomen maar is dat traject niet geslaagd of heb je daarna toch weer schulden gekregen dan ben je uiteraard bij ons van harte welkom.

8. Hoe lang duurt een coaching of budgetbeheer traject?

Dit is volledig afhankelijk van je persoonlijke situatie en het gekozen traject; Bij budgetcoaching geef je aan waar je behoefte aan heeft en wat er inzichtelijk gemaakt moet worden. Op basis hiervan geven wij een indicatie. Dit kan variëren van twee tot ongeveer twaalf afspraken. Gemiddeld duurt een coaching traject zo’n acht tot twaalf uur (dit is incl. De opstartperiode). Bij budgetbeheer is het afhankelijk van je situatie en wensen. Heb je wel of geen schulden, wil je in budgetbeheer blijven als de schulden zijn afgelost? Het is allemaal mogelijk. Wij streven ernaar om je schuldenvrij weer op eigen benen te laten staan met natuurlijk de nodige informatie om het zelf weer op te pakken aan het einde van het traject. Hoe lang het duurt voordat u bijvoorbeeld weer schuldenvrij bent is totaal afhankelijk van je inkomsten, uitgaven en hoogte van de schulden. Als wij vinden dat de situatie het niet toelaat vanwege onvoldoende afloscapaciteit (bedrag wat je per maand kunt aflossen) dan zullen wij je adviseren contact te zoeken met de schuldhulpverlening van je gemeente zodat u wellicht gebruik kunt maken van de MSNP of WSNP. Als dit in jou geval niet mogelijk en/of wenselijk is dan ben je uiteraard altijd van harte welkom bij Wallet Support.

9. Heb ik zelf nog zeggenschap over mijn geld?

Als je hebt gekozen voor budgetcoaching helpt Wallet Support je bij het inzichtelijk maken van je persoonlijke situatie en adviseert je in je vervolgstappen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je financiële handelingen en het beheer van je rekening. Als je hebt gekozen voor budgetbeheer dan heb je Wallet Support gemachtigd om de inkomsten en uitgaven te beheren van je eigen rekening. Wallet Support handelt volgens het vastgestelde budgetplan welke met je is besproken en het is bij uitzondering en in overleg mogelijk om hierop aanpassingen te doen die buiten het budgetplan vallen.

10. Ik heb al maanden geen post meer open gemaakt, wat moet ik doen?

Als je weet dat je hulp nodig hebt met je financiële zaken en je de post, om welke reden dan ook, al geruime tijd niet heeft geopend dan raden wij je uiteraard aan om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Zie je dit niet zitten of ben je hiertoe niet in staat dan kun je dit uiteraard bij de opstart van je traject aan Wallet Support overlaten. Kies je voor coaching dan zullen wij dit samen gaan oppakken. Kies je voor budgetbeheer dan kun je dit aan Wallet Support overlaten en zullen wij je over de uitkomst informeren bij de bevindingen naar aanleiding van de opstart.

11. Ik weet eigenlijk niet hoeveel schulden ik heb en bij wie, kan ik dan wel geholpen worden?

Voor een goed inzicht en een goede opstart van je dossier is het belangrijk dat je zo volledig mogelijk bent in het verstrekken van informatie. Wij begrijpen ook dat je wellicht door omstandigheden geen zicht meer hebt op je situatie en/of schuldeisers. In dat geval is het nog steeds mogelijk om hulp te krijgen en zullen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

12. Ontvang ik nog post op mijn adres als ik in budgetbeheer ga?

Als je kiest voor budgetbeheer zul je altijd nog post ontvangen op je eigen postadres. Post van eventuele schuldeisers zullen vaak wel op het postadres van Wallet Support binnen komen als wij hebben aangegeven dat je in budgetbeheer bent getreden. Als je wilt kunnen wij bij andere organisaties ook aangeven het postadres te wijzigen indien mogelijk. Let op: sommige organisaties zoals de Belastingdienst zullen je altijd op uw postadres blijven benaderen. Bij Wallet Support vinden wij het ook belangrijk dat je zicht blijft houden op je financiële zaken en vinden het daarom juist belangrijk dat je nog post blijft ontvangen. Wij begrijpen dat het voor sommige mensen lastig en/of angstig is om post te blijven ontvangen. Echter zul je merken dat als je in budgetbeheer zit er rust komt in je situatie en je de post met een gerust hart kunt openmaken.

13. Hoeveel leefgeld kan ik verwachten binnen budgetbeheer?

De hoogte van je leefgeld is afhankelijk van je inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Wij proberen de situatie binnen het budgetbeheer zo leefbaar en aangenaam mogelijk te maken en zullen het bedrag voor leefgeld zo veel mogelijk op je situatie aanpassen en met je bespreken. Bedenk van tevoren al goed na over wat je daadwerkelijk per week nodig hebt om van te leven zodat we dit bij de opstart van het budgetbeheer meteen kunnen bespreken.