FAQ

Heb je vragen? Check onze FAQ voor meer info. Staat je vraag er niet tussen of wil je een toelichting, neem dan contact met ons op!

 1. Hoe snel kan het budgetcoaching of budgetbeheer traject beginnen?
 2. Ik heb geen overzicht maar wil geen lang coaching traject, wat dan?
 3. Wat kost budgetcoaching?
 4. Wat kost budgetbeheer?
 5. Waarom en hoe moet ik deze kosten betalen?
 6. Voor wie is budgetcoaching niet geschikt?
 7. Voor wie is budgetbeheer niet geschikt?
 8. Hoe lang duurt een coaching of budgetbeheer traject?
 9. Heb ik zelf nog zeggenschap over mijn geld?
 10. Ik heb al maanden geen post meer open gemaakt, wat moet ik doen?
 11. Ik weet eigenlijk niet hoeveel schulden ik heb en bij wie, kan ik dan wel geholpen worden?
 12. Ontvang ik nog post op mijn adres als ik in budgetbeheer ga?
 13. Hoeveel leefgeld kan ik verwachten binnen budgetbeheer?

1. Hoe snel kan het budgetcoaching of budgetbeheer traject beginnen?

Wallet Support streeft ernaar om zo snel mogelijk van start te gaan. Doorgaans wordt het eerste gesprek binnen 1 a 2 weken gepland. Uiteraard is de snelheid van de opstart ook afhankelijk van uw medewerking. De praktijk wijst uit dat in het geval van budgetbeheer het beheer meestal start in de maand na het eerste gesprek. Als het eerste gesprek in de eerste week van de maand plaatsvindt is het mogelijk om dezelfde maand nog met het beheer te starten.

2. Ik heb geen overzicht maar wil geen lang coaching traject, wat dan?

Wallet Support biedt u de mogelijkheid voor een budgetscan. Dit houdt in dat wij uw situatie bespreken en inventariseren en u handvatten geven voor de toekomst. U krijgt overzicht in uw verleden (tot 1 jaar geleden), uw huidige situatie en uw toekomstplannen. De kosten hiervan bedragen € 395,-. excl. btw.

3. Wat kost budgetcoaching?

Het opstarttarief van budgetcoaching is € 395,-. Hier valt onder het eerste gesprek bij u thuis of op kantoor van Wallet Support en de inventarisatie van uw situatie. Voor de overige gesprekken en/of uren geldt een uurtarief van € 55,- per uur excl. btw.

4. Wat kost budgetbeheer?

Het opstarttarief van budgetbeheer is € 395,- . Hier valt onder het eerste gesprek bij u thuis of op kantoor van Wallet Support en de inventarisatie van uw situatie. De maandelijkse abonnementskosten van budgetbeheer zijn € 110,- per maand. Deze kosten gaan in als het budgetbeheer daadwerkelijk gestart is. Wallet Support werkt met een vast tarief en hanteert geen verschillende pakketten omdat wij van mening zijn dat u ten alle tijden recht hebt op de voorzieningen en service die u nodig hebt binnen het budgetbeheer. Dit geldt ook voor het beheer van en/of rekeningen of een gezamenlijk huishouden. Is er sprake van opstart van gezamenlijk budgetbeheer met uw partner en besluit u om tijdens het traject uit elkaar te gaan dan bespreken wij de mogelijkheden met u. Het is mogelijk om beide in budgetbeheer te blijven echter dan zullen wij de dossiers splitsen en is een ieder verantwoordelijk voor de eigen kosten.

5. Waarom en hoe moet ik deze kosten betalen?

Wallet Support is een zelfstandige organisatie en vraagt een vergoeding voor de diensten die worden aangeboden. De kosten die dit met zich meebrengt zullen wij bij u persoonlijk in rekening brengen. Bij budgetbeheer is het mogelijk om de opstartkosten in termijnen te betalen. De maandelijkse kosten zullen wij in uw budgetplan meenemen waardoor het vrijwel altijd mogelijk is om deze kosten zelf te dragen. In sommige gemeenten en situaties is het mogelijk om vanuit de bijzondere bijstand een vergoeding te krijgen voor de kosten van uw traject. Vraag hierover altijd om informatie bij uw gemeente. Wilt u geen vergoeding betalen voor de budgetcoaching of het budgetbeheer dan kunt u contact opnemen met de schuldhulpverlening van uw gemeente.

6. Voor wie is budgetcoaching niet geschikt?

Budgetcoaching is geschikt voor iedereen. Echter als u schulden en/of achterstanden heeft waar betalingsafspraken gemaakt moeten worden die u zelf niet kan of wil maken dan adviseren wij u om te kiezen voor budgetbeheer. In het geval van (onbeheersbare) schulden en/of een onoverzichtelijke situatie is het voor Wallet Support niet haalbaar om u de juiste hulp te bieden. Ook maakt Wallet Support geen betalingsafspraken met schuldeisers zelf als er geen sprake is van budgetbeheer. Wallet Support wil de schuldeisers zo veel mogelijk garanderen dat de regelingen nagekomen kunnen worden en dat is niet mogelijk als wij zelf de betalingen niet kunnen uitvoeren.

7. Voor wie is budgetbeheer niet geschikt?

Budgetbeheer is geschikt voor iedereen. Echter als u onder bewind staat bij een bewindvoerder kunnen wij geen budgetbeheer uitvoeren. Ook is het voor ons onmogelijk om uw budget te beheren als u niet voldoende gemotiveerd bent om te werken aan een betere financiële situatie. Als u onvoldoende medewerking verleent aan het traject kunnen wij u ook niet op een goede manier helpen. Bent u eerder bij de schuldhulpverlening terecht gekomen maar is dat traject niet geslaagd of heeft u daarna toch weer schulden gekregen dan bent u uiteraard bij ons van harte welkom.

8. Hoe lang duurt een coaching of budgetbeheer traject?

Dit is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het gekozen traject; Bij budgetcoaching geeft u aan waar u behoefte aan heeft en wat er inzichtelijk gemaakt moet worden. Op basis hiervan geven wij een indicatie. Dit kan variëren van twee tot ongeveer twaalf afspraken. Gemiddeld duurt een coaching traject zo’n acht tot twaalf uur (dit is incl. De opstartperiode). Bij budgetbeheer is het afhankelijk van uw situatie en wensen. Heeft u wel of geen schulden, wilt u in budgetbeheer blijven als u schulden zijn afgelost? Het is allemaal mogelijk. Wij streven ernaar om u schuldenvrij weer op eigen benen te laten staan met natuurlijk de nodige informatie om het zelf weer op te pakken aan het einde van het traject. Hoe lang het duurt voordat u bijvoorbeeld weer schuldenvrij bent is totaal afhankelijk van uw inkomsten, uitgaven en hoogte van de schulden. Als wij vinden dat uw situatie het niet toelaat vanwege onvoldoende afloscapaciteit (bedrag wat u per maand kunt aflossen) dan zullen wij u adviseren contact te zoeken met de schuldhulpverlening van uw gemeente zodat u wellicht gebruik kunt maken van de WSNP. Als dit in uw geval niet mogelijk en/of wenselijk is dan bent u uiteraard altijd van harte welkom bij Wallet Support.

9. Heb ik zelf nog zeggenschap over mijn geld?

Als u hebt gekozen voor budgetcoaching helpt Wallet Support u bij het inzichtelijk maken van uw persoonlijke situatie en adviseert u in uw vervolgstappen. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw financiële handelingen en het beheer van uw rekening. Als u hebt gekozen voor budgetbeheer dan heeft u Wallet Support gemachtigd om uw inkomsten en uitgaven te beheren van uw eigen rekening. Wallet Support handelt volgens het vastgestelde budgetplan welke met u is besproken en het is bij uitzondering en in overleg mogelijk om hierop aanpassingen te doen die buiten het budgetplan vallen.

10. Ik heb al maanden geen post meer open gemaakt, wat moet ik doen?

Als u weet dat u hulp nodig heeft met uw financiële zaken en u de post, om welke reden dan ook, al geruime tijd niet heeft geopend dan raden wij u uieraard aan om dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Ziet u dit niet zitten of bent u hiertoe niet in staat dan kunt u dit uiteraard bij de opstart van uw traject aan Wallet Support overlaten. Kiest u voor coaching dan zullen wij dit samen gaan oppakken. Kiest u voor budgetbeheer dan kunt u dit aan Wallet Support overlaten en zullen wij u over de uitkomst informeren bij de bevindingen naar aanleiding van de opstart.

11. Ik weet eigenlijk niet hoeveel schulden ik heb en bij wie, kan ik dan wel geholpen worden?

Voor een goed inzicht en een goede opstart van uw dossier is het belangrijk dat u zo volledig mogelijk bent in het verstrekken van informatie. Wij begrijpen ook dat u wellicht door omstandigheden geen zicht meer heeft op uw situatie en/of schuldeisers. In dat geval is het nog steeds mogelijk om hulp te krijgen en zullen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

12. Ontvang ik nog post op mijn adres als ik in budgetbeheer ga?

Als u kiest voor budgetbeheer zult u altijd nog post ontvangen op uw eigen postadres. Post van eventuele schuldeisers zullen vaak wel op het postadres van Wallet Support binnen komen als wij hebben aangegeven dat u in budgetbeheer bent getreden. Als u wilt kunnen wij bij andere organisaties ook aangeven het postadres te wijzigen indien mogelijk. Let op: sommige organisaties zoals de Belastingdienst zullen u altijd op uw postadres blijven benaderen. Bij Wallet Support vinden wij het ook belangrijk dat u zicht blijft houden op uw financiële zaken en vinden het daarom juist belangrijk dat u nog post blijft ontvangen. Wij begrijpen dat het voor sommige mensen lastig en/of angstig is om post te blijven ontvangen. Echter zult u merken dat als u in budgetbeheer zit er rust komt in uw situatie en u de post met een gerust hart kunt openmaken.

13. Hoeveel leefgeld kan ik verwachten binnen budgetbeheer?

De hoogte van uw leefgeld is afhankelijk van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Wij proberen de situatie binnen het budgetbeheer zo leefbaar en aangenaam mogelijk te maken en zullen het bedrag voor leefgeld zo veel mogelijk op uw situatie aanpassen en met u bespreken. Bedenk van tevoren al goed na over wat u daadwerkelijk per week nodig hebt om van te leven zodat we dit bij de opstart van het budgetbeheer meteen kunnen bespreken.