Grip op geld voor later

Weet u hoe u er financieel voor staat in de toekomst? Heeft u misschien bepaalde plannen en doelen die u wilt bereiken of heeft u hier nog niet over nagedacht?

Het is goed om nu al na te denken en stappen te ondernemen over uw financiële toekomst.
Vragen die u zich wellicht zou kunnen stellen zijn bijvoorbeeld;

• Kan ik eerder met pensioen?
• Kan ik mijn huis nog betalen als mijn partner komt te overlijden?
Toekomst• Ik wil veel gaan reizen, wanneer kan ik dit realiseren?
• Hoe sta ik er financieel voor als ik stop met werken?
• Is mijn pensioen (goed) geregeld?

Ga er eens voor zitten om uw eigen doelen te bepalen. Wilt u meer zekerheid of streeft u naar een bepaald bedrag om uw doel te verwezenlijken? U kunt uw financiële toekomst nu al sturen!

Door middel van onderstaande stappen kunt u al meer inzicht en grip krijgen op uw financiële toekomst! Op de website van Wallet Support vindt u deze stappen uitgebreid benoemd.

Stappenplan

1. Wat is er al geregeld?
Om zicht te krijgen op uw financiele toekomstplanning is het noodzakelijk dat u een overzicht maakt van uw huidige situatie. Wat heeft u nu al geregeld voor later? U kunt hierbij denken aan:

  • Welke spaarrekeningen heb ik?
  • Heb ik al pensioen opgebouwd en zo ja, waar?
  • Heb ik verzekeringen afgesloten?
  • Heb ik bepaalde regelingen getroffen?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u inzien wat u al aan pensioen hebt opgebouwd en bij welke pensioenverzekeraar. Ook is het zichtbaar wat uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden.

2. Maak een overzicht
Het is goed om ook een overzicht te maken, gebaseerd op aspecten van uw huidige situatie en/of de regelingen die u getroffen heeft voor later. U kunt een inschatting maken van;

  • Inkomsten
  • Uitgaven
  • Bezittingen
  • Schulden

Heeft u een bepaald doel voor ogen wat uw financiele plaatje aangaat, zoals eerder stoppen met werken, gezinsuitbreiding etc. Hoe ziet uw overzicht er dan uit?

3. Inzicht
Het overzicht wat u gemaakt heeft helpt u om inzicht te krijgen in de situatie in de toekomst. Hoe zijn uw inkomsten en uitgaven op dat moment en wat kunt u nu doen om dit bij te stellen? Heeft u wel genoeg te besteden of moet u ergens voor gaan sparen om het gat te vullen?

Bedenk ook goed wat er kan gebeuren als uw persoonlijke situatie zou veranderen. Denk aan ziekte, overlijden etc. Ook hier moet u rekening mee houden als u aan toekomstplanning bezig bent. Niet altijd fijn maar u kan zo wel voorkomen dat u te maken krijgt met een heel onverwachte situatie.

4. Keuzes maken.
Nu u het e.a. uitgezocht heeft kunt u beter een keuze maken en kunt u gaan bijsturen waar nodig! Laat uw doel voor de toekomst noooit ten koste gaan van uw situatie op dit moment. Probeer eerst grip te krijgen op uw huidige situatie en daarna op de toekomst!

Is uw huidige situatie nog niet op orde, kijk dan op onze pagina Grip op je geld of neem contact op als u hier hulp bij nodig heeft!

Veel succes bij het maken van uw financiële toekomstplannen!